Tin tức

Từ ngày 21 đến 23 tháng 10 năm 2019, Hà Bắc Depond đã chấp nhận sự chấp nhận và phê duyệt của Bộ nông nghiệp Ethiopia. Đoàn kiểm tra đã thông qua kiểm tra địa điểm và kiểm tra tài liệu trong ba ngày và tin rằng Hà Bắc Depond đáp ứng các yêu cầu quản lý WHO-GMP của Bộ nông nghiệp Ethiopia và đưa ra đánh giá cao. Công việc chấp nhận đã hoàn thành thành công!

dku (2)

Việc kiểm tra thành công nhà máy của Bộ Nông nghiệp Ethiopia đánh dấu rằng các cơ sở sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng và môi trường của Hà Bắc Depond phù hợp với các tiêu chuẩn WHO-GMP quốc tế, và nó đã được chính phủ Ethiopia công nhận, đặt nền tảng cho kinh doanh xuất khẩu quốc tế, đáp ứng các mục tiêu phát triển quốc tế của công ty và đảm bảo chất lượng cho việc bán sản phẩm tại thị trường nội địa, và nâng cao ảnh hưởng thương hiệu của sản phẩm.


Thời gian đăng bài: tháng 5-2016